latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

24.02.2020.

Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима јануарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).

Инфлациона очекивања представника финансијског сектора за годину дана унапред остала су на нивоу из децембра и износе 2,0%, док су очекивања привредника благо повећана – са 1,9% у децембру на 2,0% у јануару.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора благо виша у односу на децембар и у јануару износе 2,4%, док су очекивања привредника остала непромењена и износе 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије  у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера