latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Статистички билтен

Статистички билтен је месечна публикација Народне банке Србије, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији, уз кратак коментар, и статистичког прегледа. Статистички преглед обухвата монетарну статистику и спољноекономски сектор, који су израђени на основу података прикупљених и обрађених у Народној банци Србије, као и реални и фискални сектор за чију израду су углавном коришћени подаци Републичког завода за статистику. Први број Статистичког билтена је Октобар 2003.

Последње издање –  Март 2020.

Серије података у XLS формату

Архива

Изаберите месец и годину:   

Календар објављивања

Datum objavljivanja Statistički bilten
31. decembar 2019. Novembar 2019. 
31. januar 2020. Decembar 2019.
28. februar 2020. Januar 2020. 
31. mart 2020. Februar 2020.
30. april 2020. Mart 2020. 
29. maj 2020. April 2020. 
30. jun 2020. Maj 2020. 
31. jul 2020. Jun 2020.
31. avgust 2020. Jul 2020.
30. septrmbar 2020. Avgust 2020.
30. oktobar 2020. Septembar  2020.
30. novembar 2020. Oktobar 2020.
31. decembar 2020. Novembar 2020.
29. januar 2021. Decembar 2020.