latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Извештај о инфлацији – мај 2020.
13.05.2020. Извештај о инфлацији – мај 2020.
Статистички билтен – март 2020. године
29.04.2020. Статистички билтен – март 2020. године
Резултати мартовске анкете о инфлационим очекивањима
16.04.2020. Према резултатима мартовске анкетe, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у границама циља...
 
Статистички билтен – фебруар 2020. године
30.03.2020. Статистички билтен – фебруар 2020. године
Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима
17.03.2020. Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима фебруарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).