latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Годишњи извештај о стабилности финансијског система

 

Погледајте
Годишњи извештај о стабилности финансијског система – архива

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2018. годину

Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2018 – јул 2019. године

Говор Јоргованке Табаковић, гувернера Народне банке Србије, на презентацији
Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2018. годину

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Десет година након светске финансиjске кризе
Осврт 2: Климатске промене као изазов за финансијску стабилност
Осврт 3: Резултати стрес-тестова спроведених у ЕУ током 2018. године
Осврт 4: Нови платни систем у Републици Србији – систем за инстант плаћања
Осврт 5: Кретање процењених вредности непокретности у 2018. години
Осврт 6: Финансијске иновације и сајбер безбедност
Осврт 7: Оцена ефеката увођења макропруденцијалних мера које су засноване на заштитним слојевима капитала на кредитну активност и привредни раст

Табеле и графикони (XLS):