latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Спољни дуг

Анализа дуга Републике Србије

Поред тромесечних података о стању спољног дуга, Народна банка, у складу с приспећем података, објављује и тромесечне анализе о кретању спољног и јавног дуга Републике Србије с показатељима одрживости на средњи и дуги рок.

Први број Анализе дуга Републике Србије је Септембар 2009.

Последње издање - Март 2014.

Архива:     

Стање спољног дуга Србије

Прелиминарни подаци

Методолошка објашњења Ознаке
Стање спољног дуга по врсти дужника и по инокредиторима  
Спољни дуг РС, према кредиторима 2.8. 
Спољни дуг РС, према дужницима 2.9. 
Спољни дуг РС по преосталом доспећу  

Календар објављивања података

Стање на крају периода Датум објављивања података
Јануар – децембар 2019. 31. март 2020.   
Јануар – март 2020. 30. јун 2020.
Јануар – јун 2020. 30. септембар 2020. 
Јануар – септембар 2020. 30. децембар 2020.
Јануар – децембар 2020. 31. март 2021.