latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о динаризацији финансијског система Србије

Извештај о динаризацији финансијског система Србије је тромесечна публикација Народне банке Србије. Она се састоји од две целине: (1) графичког приказа динаризације активне и пасивне стране биланса банака и валутне структуре јавног дуга, уз пратећи коментар, и (2) прегледа мера и активности донетих с циљем подршке процесу динаризације.

Последње издање - Децембар 2019. (PDF)

Изаберите месец и годину:   

Погледајте...

Исплативост динарске и девизне штедње

Могућности заштите од девизног ризика [...]

Говори, интервјуи, текстови...

 

Сазнајте више...
Меморандум о стратегији динаризације