ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

Želite fakultetsko obrazovanje

fakultetPočetak studija je jedna od većih prekretnica u životu mladog čoveka, pogotovo ako je došlo i do odvajanja od roditelja i preseljenja u drugi, veći grad.
Ukoliko za vreme studija primate stipendiju, honorare ili neki drugi oblik finansijske pomoći, neophodan vam je tekući račun kako biste mogli da primate te uplate.

Studentski račun-paketi

  • Neke od banaka nude račun-pakete namenjene mladima. Pored tekućeg računa, ti paketi sadrže i platne kartice.
  • Za otvaranje ove vrste računa neophodno je da podnesete fotokopiju vašeg indeksa i ličnu kartu.
  • Raspitajte se u vezi s troškovima otvaranja i održavanja tekućeg računa. Zatvaranje tekućeg računa je besplatno u svim bankama, nakon što izmirite eventualne obaveze koje imate po osnovu korišćenja tog računa.
  • Informišite se koje su pogodnosti ovih račun-paketa (npr. plaćanje preko Interneta i mobilnog telefona, popusti na određenim prodajnim mestima i dr.).

Veliki broj mladih ljudi ima potrebu za novim znanjem i usavršavanjem, ali će im možda biti potrebna i dodatna sredstva za plaćanje školarine do kojih se može doći uz pomoć kredita za školovanje.

Krediti za plaćanje školarine

Podsetnik

Kreditno sposobna fizička lica su lica koja imaju stalne mesečne prihode na tekućem računu, redovno izmiruju preuzete obaveze po osnovu kredita ili drugih vidova zaduženja (kreditnih kartica, lizinga...). 

Pojedine banke u svojoj ponudi imaju kredite namenjene studentima kojima se finansiraju troškovi školarine. Treba da znate da kredit mogu dobiti samo kreditno sposobna fizička lica.

Dakle, vi možete dobiti kredit samo ukoliko i sami imate redovne mesečne prihode, odnosno ukoliko ste zaposleni. Ukoliko vi niste radno aktivni, roditelji mogu da uzmu kredit umesto vas.


Krediti namenjeni plaćanju školarine odobravaju se u iznosu od najviše 25.000 evra, s rokom otplate koji varira od banke do banke (uglavnom se kreće od 12 do 120 meseci), i fiksnom ili promenljivom kamatnom stopom, u dinarima ili sa deviznom klauzulom.

Naučite da upravljate svojim novcem

Podsetnik Šta je kredit? određeni novčani iznos koji je njegov davalac, banka, na određeno vreme ustupila na korišćenje klijentu pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade (kamate) kao cene korišćenja tih sredstava.
Šta je kamata? cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke i izražena je u procentima.
Šta je anuitet? redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita. Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate i deo kojim se smanjuje glavnica duga.
Plan otplate je dokument koji prikazuje visinu anuiteta i rokove u kojima će dospevati na naplatu. 

Pored toga što je bitno da saznate na koji način možete obezbediti sredstva za svoje obrazovanje, vrlo je značajno naučiti i kako da upravljate svojim novcem.
Za početak, napravite mesečni pregled prihoda i rashoda da biste videli da li ravnomerno trošite novac:

1) zapisujte vaše dnevne izdatke,
2) zapisujte vaše mesečne izdatke (rate kredita za školarinu, troškovi materijala neophodnih za fakultet, troškovi Interneta, prevoz itd.).

Na kraju meseca imaćete realno stanje svojih mesečnih potreba i uvidećete na koje stvari sve trošite novac i gde biste mogli da uštedite.
Sve što vam ostane na kraju meseca – štedite! Iznenadili biste se koliko i mali iznosi mogu biti od koristi kada se posle izvesnog vremena i redovnog odvajanja određene sume uz kamatu uvećaju u iznos koji vam može poslužiti ne samo za školarinu nego i neko zanimljivo putovanje.

Potrudite se da na početku svakog meseca odvojite novac koji će vam biti neophodan za sve mesečne rashode, jer ćete na taj način moći višak novca da odvojite za štednju.

Studirate i radite paralelno?

Zaposlili ste se i paralelno studirate ili ste završili studije i sada radite? Fakultetska diploma je ulaznica za posao, ali nije uvek dovoljna da taj posao obavljate na najbolji način. Potrebna su vam i dodatna znanja kao što su rad na računaru, znanje stranog jezika...
U svetu, a sve više i kod nas, neguje se multidisciplinarnost, pa ćete neretko sresti nekog ko je diplomirao na fizici ili matematici a bavi se finansijama. Brze i intenzivne promene u svetu finansija, uslovljene tehnološkim inovacijama, donose ponudu vrlo kompleksnih finansijskih proizvoda za čiji razvoj su potrebna ne samo znanja iz oblasti ekonomije već i matematike.
Ulaganje u sopstvenu edukaciju je najbolje uložen novac. Zato štedite čim počnete da radite i nikada nemojte prestati da radite na sebi. Ukoliko uštedite dovoljno novca, neće vam biti potreban kredit za poslediplomske studije ili ćete uzeti kredit u manjem iznosu.

Uvek nastojte da unapređujete svoje znanje i veštine!

Saveti Raspitajte se koje banke nude usluge namenjene studentima (tekući računi, krediti za školarinu).
Pogledajte i da li ti paketi usluga sadrže određene pogodnosti za vas (plaćanje putem Interneta i mobilnog telefona, popusti na određenim prodajnim mestima).
Prikupite informacije o uslovima odobravanja kredita za školarinu od više banaka i uporedite ih kako biste procenili šta je ono što odgovara vašim potrebama i mogućnostima.
Raspitajte se tačno kolika je ukupna cena kredita.
Plaćajte vaše račune i obaveze po kreditu na vreme da ne biste nepotrebno trošili novac na zatezne kamate.
Nikada nije kasno da naučite da pravilno raspolažete i upravljate svojim novcem.
Naučite da štedite, jer ćete na taj način, pored novca obezbeđenog za obrazovanje, moći sebi da priuštite i novi računar ili zanimljivo putovanje!