ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

Dobili ste posao

posao

Saznajte šta je tekući račun i koje vrste platnih kartica možete koristiti.

Šta je tekući račun

Tekući račun je račun otvoren na osnovu ugovora između klijenta i banke na koji vam se uplaćuje zarada i drugi izvori prihoda.

Zašto vam je neophodan tekući račun

Putem tekućeg računa možete da:

  • primate platu,
  • plaćate račune,
  • dobijete čekovnu karticu i čekove,
  • dobijete debitnu/kreditnu karticu,
  • uzmete kredit,
  • upravljate vašim novcem...

Da li se plaća otvaranje, zatvaranje i održavanje računa

Pri zaključenju ugovora s bankom obratite pažnju na troškove otvaranja i održavanja tekućeg računa, kao i na druge troškove iz ugovora. Zatvaranje tekućeg računa je besplatno u svim bankama. Zato je važno da pri zaključenju ugovora s bankom obratite pažnju na pomenute i druge troškove iz ugovora.

Minus po tekućem računu

Većina banaka prilikom otvaranja računa odobrava i pozajmicu po tekućem računu. Važno je da znate da je to najskuplji vid zaduženja. U okvirima dozvoljenog minusa, banka će vam na pozajmljena sredstva zaračunati kamatu  Ukoliko pak prekoračite dozvoljeni limit, banka će vam na prekoračena sredstva zaračunati zateznu kamatu, a ta kamata je najviša kamata koja postoji na tržištu.

kalkulator
Kalkulator kućnog budžeta
Kalkulator za kreditne kartice
Saveti Tekući račun predstavlja sredstvo za upravljanje ličnim finansijama, zato pažljivo birajte banku u kojoj ćete ga otvoriti.
Tekući račun otvorite u banci koja vam nudi kvalitetne usluge s lepezom proizvoda koji odgovaraju vašim potrebama.
Dozvoljeni minus po tekućem računu koristite samo u krajnjoj nuždi.
Upoznajte se sa svim uslovima i troškovima korišćenja dozvoljenog minusa po tekućem računu.
Ako ste već prinuđeni da koristite dozvoljeni minus, nastojte da to bude samo na kraći vremenski period.