latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.02.2019.

Нацрт одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга

Народна банка Србије припремила је Нацрт одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга, којом се прописују услови оглашавања у електронским и штампаним медијима, услови интернет оглашавања, оглашавања на отвореним површинама, као и директног оглашавања и других облика оглашавања, обавезе и одговорности даваоца финансијских услуга у вези са огласном поруком, као и друга питања која се односе на оглашавање ових услуга. 

Позивамо стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на овај нацрт доставе на имејл адресу: zastita.korisnika@nbs.rs или на адресу: Сектор за заштиту корисника финансијских услуга, Немањина 17, 11000 Београд или Поштански фах 712, 11000 Београд.

Образац за достављање коментара и примедаба можете преузети овде.

Јавна расправа ће се одржати од 11. до 25. фебруара 2019. године.

Сектор за заштиту корисника финансијских услуга