latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Извештај о динаризацији финансијског система Србије
05.12.2019. Извештај о динаризацији финансијског система Србије - септембар 2019. године
Статистички билтен – октобар 2019. године
29.11.2019. Статистички билтен – октобар 2019. године
Извештај о инфлацији – новембар 2019.
14.11.2019. Извештај о инфлацији – новембар 2019.
Статистички билтен – септембар 2019. године
30.10.2019. Статистички билтен – септембар 2019. године
Полугодишњи извештај о монетарној политици
30.10.2019. Полугодишњи извештај о монетарној политици – јануар–јун 2019.