latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Упутства за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење која се односе на спречавање финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење
31.01.2019. Ради информисања шире јавности о значају предузимања превентивних радњи и мера за препознавање...
 
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
28.01.2019. Управа за спречавање прања новца, у сарадњи с Министарством привреде, Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Министарством трговине, туризма и телекомуникација...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
24.01.2019. Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Усвојени прописи ради подстицања праксе одрживог кредитирања становништва
28.12.2018. На седници одржаној 24. децембра 2018. године, Извршни одбор Народне банке Србије усвојио je следеће одлуке...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
27.11.2018. Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2018. годину
01.10.2018. Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
18.09.2018. Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
20.08.2018. Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
Банкарски сектор у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
17.07.2018. Висока капитализованост банкарског сектора Републике Србије потврђена је и на крају 2017. године, када је показатељ адекватности капитала износио 22,6%, што је вишеструко изнад регулаторног минимума (8%)...
 
Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица
02.04.2018. Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој седници решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци а. д., Косовска Митровица (Банка)...
 
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма